(üres kosár)

Nincsenek termékek a kosárban.

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A NORAND SRL. (továbbiakban NORAND is) mint az www.kreativkiado.ro üzemeltetője/tulajdonosa/adminisztrátora, tiszteletben tartja az Ön által megosztott információk és adatok biztonságát és személyes jellegét a weboldal látogatása esetében. Ezen céllal hoztuk létre és alkalmazzuk a jelen adatvédelmi nyilatkozat.

A weboldalhoz való hozzáférésének, valamint ennek látogatásának feltétele eleget kell tegyen az általános felhasználási feltételeknek és az adatvédelmi nyilatkozatnak, ugyanakkor maga után vonja mindezek kifejezett elfogadását, és a felek közti teljes megállapodást (szerződést) képviseli.

NORAND fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül, módosítani és frissíteni tudja a kreativkiado.ro weboldal tartalmát, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot és az Általános felhasználási feltételeket. Ezért, kérjük, hogy rendszeresen látogasson el ehhez a fejezethez, azért hogy ellenőrizni tudja azkat a felhasználási feltételeket, melyek tiszteletben tartására beleegyezett.

Az Általános felhasználási feltételek mindazon weboldalakra érvényesek és alkalmazandóak, amelyeknek üzemeltetője/tulajdonosa/adminisztrátora a NORAND SRL. Mindezen weboldalak (már létező, vagy utólag megvalósuló), valamint a kreativkiado.ro weboldal is a továbbiakban vagy egyéni, vagy csoportosan Weboldal/Weboldalak néven fognak szerepelni.

A jelen szerződés keretein belül, az egyes számban megfogalmazott kifejezések többes számra is utalnak, valamint a többes számban megfogalmazott kifejezések egyes számra is utalnak.

a. személyes jellegű adatok – bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, vagy az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

b. személyes jellegű adatfeldolgozás – az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Ide tartozó műveletek: adatok gyűjtése, feljegyzése, rendszerezése, tárolása, átalakítása/alkalmazása vagy módosítása, kivonása, tanulmányozása, felhasználása, egy harmadik fél részére való megosztása, terjesztése, vagy ezeknek bármely módon történő egyesítése, lezárása, törlése, illetve megsemmisítése;

c. adattárolás – a gyűjtött személyes jellegű adatok tárolása egy bizonyos adatbázisban;

d. személyes jellegű adatok nyilvántartási rendersze – bármely személyes jellegű adatból összetett szerkezet, amely meghatározott kritériumok szerint lehet hozzáférhető, függetlenül attól, hogy ez a szerkezet centralizált vagy decentralizált módon van összetéve, vagy attól, hogy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint van elosztva;

e. adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszköz) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

f. harmadik fél – az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, más mint az érintett személy, az üzemeltető vagy egy felhatalmazott személy, aki az üzemeltető vagy a felhatalmazott személy közvetlen engedélyével rendelkezik ahhoz, hogy az adatokat feldolgoza;

g. címzett – az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, akivel az adatokat közölték, függetlenül attó, hogy harmadik fél vagy sem, viszont nem tekinthetők cimzetteknek azok az állami hatóságok, akiknek valamilyen különleges vizsgálat keretén belül tájékoztatják ezen bizonyos adatokat;

h. anonim adatok – olyan adatok, amelyeket eredetük vagy különleges feldolgozási módszerük következtében nem lehet összefüggésbe hozni egy azonosított vagy azonosítható személlyel;

i. üzleti adatok – olyan adatok, melyek tartalmazzák egy szervezet alkalmazottjának nevét, beosztását, üzleti címét, telefonszámát vagy e-mail címét. Az üzleti adatok nem a személyes jellegű adatok kategóriájába tartoznak;

j. statisztikai adatok – olyan adatok, melyeket személyes jellegű adatok feldolgozása révén szerzett az üzemeltető, de melyek nem egy személy azonosítására használhatók fel, hanem kizárólag statisztikai, tájékoztatási és marketing célokra használtak.

A NORAND SRL. csak az Ön beleegyezésével gyűjtheti személyes jellegű adatait, és ha ezeket az adatokat önkéntesen osztotta meg.

A honlapunkon feltüntetett regisztrációs űrlap olyan üzleti adatok kategóriájába tartozó információkat kér, amelyek segítségével azonosíthatjuk Önt, valamint kapcsolatba léphetünk Önnel.

Személyes jellegű adataikat a következő célokból gyűjtjük:

 • Hogy meggyőződhessen arról, hogy a weboldal megfelel az Ön igényeinek.
 • Hogy továbbítani tudjuk szolgáltatásainkat, mint például hírleveleinket, vagy értesíteni tudjuk Önt közelgő eseményeinkről, valamint, hogy továbbítani tudjuk kért vagy vásárolt termékeit/szolgáltatásait.
 • Hogy az Ön számára legfontosabb tartalmat hozzuk létre és hírdessük meg.
 • Hogy hozzáférést biztosítsunk a weboldal bizonyos korlátozott részeihez.

NORAND összegyűjti és statisztikailag feldolgozza azokat az információkat, amelyek megadják/közlik, hogy Ön milyen oldalakat látogatott meg a weboldalon belül, valamint az IP-címeket is, amelyről látogatják az oldalt. A weboldalon belül, NORAND az alábbi célokra használhat cookie-kat, amelyek segítségével ideiglenesen tárolja a személyes jellegű adatokat:

 • Hogy biztonságosabbá tegye az oldalhoz való hozzáférését.
 • Hogy könnyítse az oldal használhatóságát, valamint azért, hogy Ön számára a legjobb szolgáltatást biztosítsa.

A weboldal különböző részeinél linkeket találhatnak, azért hogy kapcsolatba lépjenek velünk e-mail-en keresztül. E-mail címe arra lesz felhasználva, hogy választ küldjünk Önnek, amely későbbi hivatkozások érdekében tárolva lesznek, abban az esetben, ha Ön úgy dönt, ha újra kapcsolatba lép velünk. E-mail címe és megadott neve az üzleti adatok kategóriájába tartozik, melyeket a NORAND SRL. fel fog használni, valamint, az Ön beleegyezésével, harmadik félnek is fog továbbítani.

A NORAND SRL. megoszthatja személyes jellegű adatait harmadik feleknek abban az esetben, ha ezt törvény követeli, vagy abban az esetben, ha szükséges: (a) a tövény betartásához, (b) a NORAND és a hozzá tartozó weboldalak tulajdonjogainak megóvása érdekében, vagy (c) sürgős esetekben, az alkalmazottak, a termékek és szolgáltatások felhasználóinak vagy közéleti személyek biztonságának megvédése érdekében.

Abban az esetben, ha kérelmezik a NORAND SRL..-t hogy személyes jellegű adatokat osszon meg, vagy ha engedélyezett ezeknek megosztása, csak a kérelmezés elégtételéhez szükséges adatokat osztjuk meg.

A NORAND SRL. személyes jellegű adatokat nem ad el, nem cserél és nem is bérel ki harmadik felek részére.

Személyes jellegű adataikat a következő célokból gyűjtjük a kreativkiado.ro weboldalon:

 • az Ön által megrendelt termékek/szolgáltatások számlázása;
 • ezeknek szállítása;
 • a fizetés online úton való végrehajtása.

Személyes jellegű adatait nyilvánosságra hozhatja az üzemeltető pénzügyi csalásból származó viták/pereskedés esetében a következő címzetteknek: az online fizetést megvalósító bankoknak, Nemzetközi Kártyaszervezeteknek és a termékeket/szolgáltatásokat szállító cégeknek, valamint a 2001. évi 677. törvény által előírt feltételek keretében, jogosult intézményeknek.

A kreativkiado.ro weboldalon használt e-kereskedelmi tranzakciók folytatásával Ön kifejezett beleegyezését adja személyes jellegű adatainak felgolgozására a NORAND kft. számítógépes számviteli rendszerébe.

Üzemeltető szerepének köszönhetően, a NORAND SRL. a következő célokból használhatja fel a feldolgozás révén szerzett statisztikai vagy anonim adatokat:

 • elemzések/jelentesek készítése;
 • értesítések készítése;
 • a NORAND SRL. által kínált termékek/szolgáltatások kiadása, előmozdítása és értékesítése;

A weboldalt futtató szerverek fizikai hozzáféréstől védettek, valamint biztonságos távolságban tárolódnak, azáltal, hogy műszaki és biztonsági szempontból mefelelő helységen vannak felszerelve. Minden ésszerű, kereskedelmileg indokolt erőfeszítést megteszünk azért, hogy a összegyűjtött személyes jellegű adtait megvédjük, elemezzük az e területen megjelenő új technológiákat, és szükség esetén, alkalmazzuk is őket biztonsági rendszereink frissítéséhez. Továbbá, a NORAND kft. által használt hardver és szoftver infrastruktúrákat biztonsági szempontból rendszeresen elemezzük.

Oldalaink linkeket tartalmazhatnak ellenőrzési körünkön kívül, más weboldalakhoz is, melyekeket úgy véljük, hogy hasznosnak találhatják. Ezek a weboldalak viszont más adatvédelmi nyilatkozatot tartalmazhatnak.

A NORAND SRL. nem értékesít olyan termékeket/szolgáltatásokat, melyeket kiskorúak is megvásárolhatnak. Viszont, értékesíthet és pénzt is kérhet el olyan termékekért/szolgáltatásokért, melyek kiskorúak számára érvényesek, de melyet felnőtt vásárolt meg. Kiskorúak csak egy szülő vagy gondviselő felügyelete alatt léphetnek fel weboldalakra.

Ha bármilyen kérdése felmerülne az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban, vagy szeretne értesítést kapni az Önt közvetlenül érintő, személyes jellegű adatok feldolgozásáról, kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Kérjük olvassák el figyelemmel az Általános Felhasználási Feltételeket is, melyek ugyanúgy alkalmazandóak a weboldal látogatásakor.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat romániai jogszabályok alapján készült. A Kreativ Kiado és az ügyfelek/felhasználók/vásárlók között esetleges felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, a NORAND kft. székhelyén való nyilvántartásba vételétől számítva 30 napon belül. Abban az esetben, ha nem lehet megállapodásra jutni a fent említett időtartamon belül, figyelembe lesznek véve a NORAND SRL. székhelyével rendelkező illetékes hatóságok alkalmassága.

Kapcsolat:

NORAND SRL..

Főút, 256/C szám

Jedd, Románia,

Irányítószám: 547365

Tel:

Fax:

Email: office@kreativkiado.ro

Cégjegyzékszám: J26/225/1999

Adószám: RO11604207

Utólsó frissítés: 2017. Május 25